İyi Bir Takımın Bileşenleri

İyi bir takım oluşturabilmek için çok bilinmeyenli bir denklemi çözmemiz gerekir. Ama imkânsız değildir. Takımınızı istek ve ihtiyaçlarınıza göre oluştururken temel bazı faktörlerden yardım alabilirsiniz.

 • Doğru yetenekler, doğru bilgi ve sorumluluk
 • Açıkça belirlenmiş hedeflere odaklanmak için açıkça belirlenmiş takım rolleri
 • Birbirine bağlı ve uyumlu takım

Bu üç olguyu birleştirebilirsek istediğimiz takımı oluşturur ve hedeflerimize yöneliriz.

Şimdi bu üç olguyu teker teker ele alalım.

Rol belirleme nasıl yardımcı olur. Hedeflerinize ulaşmada etkisi nedir.

Takım rolü neleri içerir;

 • Sorumlulukları, Yürütmek durumunda olduğu eylemler ve görevler.
 • Mesuliyetleri, bazen sorumluluklar karışabilir ama farkları vardır. Hedefe ulaşmada alması gereken yol hedefe yönelik yapmak durumunda oldukları. 
 • Geniş anlamda katkıları, projenin ilerlemesinde gösterdiği ilgi ve katkı, sadece kendi görev ve sorumluluklarını mı önemsiyor yoksa tüm takım ile mi ilgili. Projeyi bir bütün olarak görüp sahipleniliyor mu
 • Spesifik katkıları, takımda oluşları ile benzersiz bir katkı sağlar farklı bir enerji ve durum getirebilir.

Şimdi işin tanımını nasıl yapabiliriz bir bakalım.

 • Öncelikle işin adı başlığı, Üretim, kalite, parça geliştirme vb.
 • İşin amacı olmalı, ne için yapılıyor; Eğer bu işe amaç bulmakta güçlük çekiyorsanız ya böyle bir iş olmasaydı ne olurdu diye düşünün.
 • Sorumlulukları, hedefin neresinde katkısı olacak, projeye geniş açıdan bakıldığında hangi çarkları oluşturacak bu iş.
 • Kime bağlı, kime rapor verecek. Bu konuda muhakkak açık olunması gerekmektedir. Çift başlılık her zaman problem çıkartır kafa karıştırır. O yüzden iş tanımı yaparken o iş için kime rapor vereceğinizi belirtin.
 • Görevleri, neleri yapması gerek rutin olarak ya da periyodik olarak işin barındırdığı gereklilikler nelerdir. Tanıtılması gerekir.

Hedeflere Odaklanmak

Sen nereye gittiğini bilmiyorsan seni takip edenler de bilmiyordur. Bununla birlikte gittiğin yolda neyin iyi olduğunu biliyor musun? Hangi performansları ölçeceğini bilmiyorsan işin nasıl iyi yapılacağını bilmiyorsan ekibinin ne kadar başarı gösterdiğini nasıl bileceksin. Onlara iyiyi nasıl gösterip liderlik edeceksin.  Bunları tanımlamak ve örneklemek çok önemlidir.

O yüzden kendi vizyonunuzla birlikte takımınıza da vizyonlar belirlemelisiniz. Bunu onlarla birlikte yapmalı onların nereye ulaşmak istediklerini ve ne yapmak istediklerini sormalısınız. Takımınızın kendi vizyonunuza ulaşıp ulaşmadığını nasıl ölçeceksiniz. Kendi parametrelerini belirlemelerini sağlayın. Aynen önceden gördüğümüz performans belirteçleri oluşturun. Ve bunun zamanını belirleyin zamanla sınırlayın ki proje içinde takımınız kendi projesini takip edebilsin. Ve en sonunda hedeflere ulaşıldığında neler olacağını konuşun. Nasıl hissedecekler, neler değişecek. Bunları hayal ettirin.

Hem sizin hem de takımınızın vizyonunu belirlerken iş birliği içinde olmanın önemini birçok kez vurguladık. Eğer siz iş birliğine önem veren bir yönetici olursanız takımınızın da bunu yapmaması için hiçbir neden olmaz. İşbirliğine önem veren lider?

 • Sahiplenme duygusu yaratır. Ele alınan işe, projeye, vizyona karşı sorumluluk hisseder ve işin içinde olmaya çalışır.
 • Takımını projenin parçası yapar, herkes kendi işi gibi görür ve elinden geleni yapar.
 • Takımın projenin amaçları ve hedefleri ile ilgili bilgilendirme yapar. İnsanların nereye ulaşmak için çalıştığını gösterir gelecek durumu betimler ve heyecan uyandırır

Ve iyi yöneticinin performans ölçmede kullandığı belirteçler ne olmalıdır. İyi bir işi nasıl tanımlamalı neye göre değerlendirme yapmalıdır.  Prosesi ve projeyi hazırlarken belirlediğiniz performans göstergeleri kullanılmalıdır. Veriler hassasiyetle takip edilmeli ve iyi performanslar takdir edilmeli kötü performansların sebepleri araştırılmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir