Karar Verme Yöntemleri – Grid Analizi

En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir.

Hayatımızda karşımıza çıkan seçenekleri çözümlerken, kimi zaman duygusal kimi zaman da mantık çerçevesinde düşünürüz. Çok ölçütlü karar verme yöntemleri temelde seçeneklerin rasyonel taraflarının bir sistem içerisinde berraklaşmasını sağlar.

Grid analizi bunlardan birisidir. Grid Analizi, hesaba katılacak bir dizi sağlam alternatif ve çeşitli faktörler olduğunda karar vermekte yararlı bir tekniktir. Bu tekniği uygularken takip edilmesi gereken adımlar şu şekildedir:

Birinci adım, seçenekleri ve karar vermede önemli olan faktörleri sıralamaktır. Bir tabloda seçenekleri satır, faktörleri de sütun başlıkları olarak yerleştirin.

İkinci adımda kararınızda etkili olan faktörleri önem sırasına göre düşünün ve bunları rakamlarla değerlendirin. Bu rakamları faktörlerin önemine göre tercihlerinizi ağırlandırmakta kullanacaksınız. Kullanacağınız sayılar belirli bir aralıkta olmalıdır. 1-5 arası gibi sizin için en önemli faktöre 5 diyebilir, görece olarak daha önemsiz faktöre daha düşük değerler verebilirsiniz.

Aynı şekilde seçeneklerinizin o faktörü karşılayan durumlarını da puanlayınız. Örneğin 1. Seçenek faktör 1 konusunda en uygun özelliklere sahipse ona yüksek diğerlerine görece olarak düşük puanlar verebilirsiniz.

Seçenek değerlerini faktör değerleri ile çarparak ağırlıklandırılmış matrisi bulur ve seçenek toplamlarının değerini karar vermede kullanabiliriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir