Proje Nedir?

Günümüz dünyasında organizasyonların karşılaştıkları temel zorluklardan biri, paralel giden ve rekabet içindeki iki zorunluluk durumunu dengelemektir. Bunlar;

  • Mevcut iş operasyonlarını sürdürmek. (Karlılık, hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, vb.) bunlar rutin işler olarak adlandırılır.
  • Gelecekte sektörel yerini korumak ve geliştirmek için mevcut iş operasyonlarını geliştirmek. Yani ileriye bakmak, organizasyon için en iyi etkiyi sağlayacak şekilde gelişimin nasıl olacağına karar vermek

Gelişim ve değişime ayak uyduramayanlar ileride çok büyük bedeller ödeyebilirler. Rutin işler ve iş geliştirmeyi birlikte yönetmek ve dengelemek yüksek efor ve tam motivasyon gerektirir.

Projeler, değişimi uygulamaya koyduğumuz araçlardır ve rutin işleri yaparken kullanılan beceriler ile benzer olsa da rutin işleri yönetmekle projeyi yönetmek arasında bazı önemli farklar vardır.

Projenin Tanımı;

Bir ya da birden fazla iş, ürün ya da hizmetin gerçekleştirilmesi/ sunulması amacıyla oluşturulmuş ve üzerinde anlaşılmış süreçleri barındıran geçici bir organizasyon

Proje çalışmasını rutin iş süreçlerinden ayıran bazı karakteristik özellikleri vardır.

  • Değişim

Projeler değişimleri uygulamaya koyduğumuz uygulamalardır.

  • Geçici

Projenin tanımında da belirtildiği gibi, projelerin bir ömrü vardır. İstenilen değişiklikler ya da geliştirilmek istenilen olgular tamamlandığında işler yeni sürece göre devam eder ve proje bitirilir. Her projenin tanımlanmış bir başlangıç ve bitişi olmalıdır.

  • Çapraz İşlevli

Projelerde geçici bir süre birlikte çalışmak için takımlar oluşturulur ve bu takımlar uyum ve çalışma stilleri ile proje dışındakileri etkileyebilecek özende seçilmelidir. Projeler genellikle organizasyonların normal işleyişinden farklı, yeni süreçleri öngörür ve uygulamaya çalışır. Bu durum proje paydaşları (müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar) için yeni karşılaşacakları durumlara adaptasyon açısından zorlayıcı olabilir. Her bir paydaşın sürece katılmak için farklı görüşü, motivasyonu ve beklentileri vardır.

  • Benzersiz

Her proje benzersizdir. Bir organizasyonda birçok benzer proje gerçekleştirmiş olabilir, organizasyon proje süreçlerini ve benzerliklerini kullanacaktır elbette ancak her biri an az bir noktada diğerlerinden farklı olacaktır. Farklı bir takım, farklı müşteriler, süre, vb. Tüm bu faktörlerin kombinasyonu projeleri muhakkak birbirinden ayırarak benzersiz kılacaktır.

  • Kesin Olmayan Sonuçlar

Proje karakteristiğinde olan yukarıdaki özellikler, projelere bir özellik daha ekler. Bu da projenin onucunun kesin olmayışıdır. Her proje ve diğer rutin işler kendi içinde fırsatları ve tehditleri barındırır. Fakat projeler daha risklidir.

Projeler sayısız şekilde karşımıza çıkabilir. Bir ürün geliştirmek için, ya da hâlihazırda üretilen bir ürün için yeni hat kurmak ve gerekli ekipmanları temin etmek için olabilir.

Ayrıca projenin yönetileceği ve gerçekleştirileceği ortam projenin başlangıcını, ilerletilmesini, teslim edilmesini ve garanti altına alınmasını etkileyebilir. Bununla birlikte kurumsal ve sektörel standartlar, organizasyonun olgunluğu ve proje gerçekleştirmeye aşinalığı, coğrafi konum, proje riskleri gibi birçok faktör de projenin gerçekleştirilmesini etkileyebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir