Strateji ve Yönetim Matrisi

Strateji, “mikroekonomi açısından ele alınıp faydalarını maksimuma çıkarmak isteyen iki oyuncunun olasılık hesaplarına dayanarak matematiksel açıdan değerlendirip bir seri kararlar almaları” anlamında kullanılmıştır.

Yönetimsel anlamda ve işletmenin kar maksimizasyonu yönünden strateji, “matematik ve istatistik yöntemlerle programlanabilen ve en uygun seçimleri sağlayan bir araç” olarak tanınmıştır.

Ancak her kullanışının son yıllarda programlanamayan bir kavram olduğu yönündeki görüşleri güçlendirilmiştir. Çünkü sosyal olaylarda tam bir belirlilik hali mevcut değildir.

İşletme Yönetiminde Strateji

İşletme yönetiminde strateji, işletmenin çeşitli fonksiyonları arasında meydana gelen karışıklıkları açıklığa kavuşturan ve genel amaçları belirleyen özellikleri düzenleyen ekonomik bir ortamda işletmenin optimuma geçmesi ile ilgili seçimsel kararlar bütünüdür.

Strateji diyalektik bir özelliğe sahiptir. Diğer bir deyimle, önceden, saptanmış amaçlarla onlara erişmeyi yardımcı olacak araçların karşılıklı, etki ve tepkilerini içermektedir.

Bazı düşünürler stratejiyi “bir işletmenin uzun dönemli temel amaçlarının saptanması ve bu amaçlara ulaşabilmek için gerekli kaynakların tahsis edilerek onların kullanımında kabul edilen yollar” olarak tanımlayarak amaçların belirlenmesini de stratejinin içine dâhil etmektedirler.

Stratejik yönetim,

Stratejilerin planlanması için gerekli araştırma, inceleme, değerlendirme ve seçim çabalarını planlama, bu stratejilerin uygulanabilmesi için örgüt içi her türlü yapısal ve motivasyonel tedbirlerin alınarak yürürlüğe konulmasını, daha sonra da stratejilerin uygulanmadan önce ve uygulandıktan sonra amaçlara uygunluğu açısından kontrol edilmesini kapsayan ve işletmenin üst düzey kadrolarının faaliyetlerini ilgilendiren süreçler toplamıdır.

Stratejik yönetim, işletmenin amaçları doğrultusunda en etkili ve öncelikli değişkenlerin tespiti, koordinasyonu ve yönetilmesine yönelik bir matematiksel bir fonksiyona benzer.

Stratejinin bulunmadığı işletmelerde

  1. Kaynaklar etkin ve verimli kullanılmazlar

2. Uygun bir ürün pazar politikasının belirlenmesi güçlük kazanır.

3. Kararlar günlük bilgiler üzerine kurulur.

Stratejiye Sahip Olmanın Yararları

  1. İşletmenin birimleri arasında amaç bağlamında koordinasyon sağlanır.

2. İyi bir stratejiye sahip olmanın en büyük yararı, pişman olunacak kararlar almanın risklerini minimuma indirmesinde görülebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir