Sunumlarda Etkili Konuşma İpuçları

Anlatım ve Doğru Sözcükler

Duygu, Düşünce ve isteklerin başkalarına aktarılması olarak tanımlanan iletişimde anlatılacak duygu, düşünce veya olayın anlatıcının zihninde açık ve net bir biçimde canlanması ve dilin kurallarına uygun bir biçimde dinleyiciye aktarılması gerekir.

İyi, güzel ve doğru bir anlatımın özellikleri;

Açıklık, Anlatılan konunun açık olması için;

 • Konudan herkes aynı mesajı almalı
 • Konuyu herkes aynı şekilde yorumlamalı
 • Verilmek istenen mesaj kolay anlaşılır olmalıdır.

Açık bir anlatıma ulaşabilmek için;

 • Sade bir üslup kullanılmalı
 • Muğlak ifadelerden uzak durulmalı
 • Olabildiğince kısa cümleler kurulmalı
 • Anlatım bozukluklarından kaçınılmalıdır.

Sadelik, süsten ve zorlamadan uzak, kolay anlaşılabilir olmaktır.

Sade bir anlatım için;

 • Ağdalı, süslü ifadelerden kaçınılmalı
 • Anlaşılması güç sözcüklerden uzak durulmalı
 • Anlaşılır, kısa ve kesin ifadeler kullanılmalı.

Akıcılık, Sözlü ve yazılı anlatımda ifadenin pürüzsüz olması, hiçbir engelle karşılaşılmamasıdır.

Akıcı bir anlatım için;

 • Gereksiz sözcüklere yer verilmemeli
 • Anlaşılması güç ifadeler kullanılmamalı
 • Ses akışını bozan sözcüklerden uzak durulmalı
 • Seslendirilmesi güç sözcüklerden kaçınılmalı

Doğallık, Doğal bir anlatım için;

 • İçten olunmalı
 • Samimi davranılmalı
 • Zorlamalardan uzak durulmalı
 • Unutulmamalıdır ki; anlatıcının doğallığı anlatımın inandırıcılığını artırır.

Özgünlük, Özgün bir anlatım için;

 • Bir düşünceyi taklit etmekten kaçınmalı
 • Orijinal teknikler kullanılmalı
 • Kendine özgü bir üslup benimsenmeli.

Özlülük, Özlü Bir anlatım için;

 • Ana temadan uzaklaşılmamalı
 • Esas mesaj verilebilmeli
 • Az ve öz kelime kullanılmalı

Sağlamlık, Sağlam bir anlatım için;

 • Dil bilgisi kurallarına uyulmalı
 • Gramer yanlışlarından kaçınılmalı,
 • Gereksiz ek, söz veya sözcük tekrarı yapılmalı

Tutarlılık, tutarlı bir anlatım için;

 • Mantık kurallarına uyulmalı
 • Çelişkili ifadelerden kaçınılmalı
 • Ana temaya bağlı kalınmalı

Doğru sözcükler kullanmak oldukça önemlidir, konuşmada temel araç sözcüklerdir. Etkili bir konuşma için sözcükleri;

 • Amaca uygun seçmeli
 • Doğru yerde kullanmalı
 • Doğru telaffuz etmelidir.

Konuşmanın etkisini artırmak için;

 • Kısa, yoğun, hareketli cümleler kurulmalı
 • Cümleler arasındaki geçişler doğal olmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir