Tuckman Takım Döngüsü – 4 Performans

Tuckman modelinde Döngünün son aşaması performing, birlikte performans yaratma. Takımın uyumu yerine oturmuş ve sıkıntılı dönemleri atlatmıştır. Birlikte çalışarak hedefe doğru yönelmiştir.

Birlikte Performans Yaratma (Performing)

  • “Ekip olarak birbirimize olan güveni nasıl sağlıyoruz?”
  • “Alınan kararları uygularken nasıl bir modelimiz var?”
  • “Sonuçların sorumluluğunu nasıl paylaşıyoruz?”
  • “Liderliği nasıl paylaşıyoruz?”
  • “Ekibimizin potansiyelini ortaya çıkarmak için ne yapıyoruz?”

Bu soruların cevaplarını takım ile birlikte aradığımız, modellerin takım ile paylaşıldığı ve birlikte cevap arandığı ilk aşamadır. Bu ilk modülde ekip ortak zemin oluşturmak gerekli konular üzerinde ortak fikir birliğine varır ve buna ait aksiyon planı geliştirirler. Bu “konsantrasyon” aşamasıdır: Takım üyeleri, şimdiye kadar edindiklerinin verimini almak amacıyla takım hedefleri yönünde çalışmak için kendilerini adamışlardır. Artık bireysel güçlerini ve zayıf noktalarını tanımlayabilir ve kendilerini geliştirmeye odaklanabilirler. Bu aşamaya kadar gelen tüm üyeler, “takım bağlılığı” nın doğuşuna tanıklık edecektir. Bu aşamada çalışma katılımcılara aşağıdaki noktalarda gelişim imkânı sunar;

  • Kendi takım modelleri konusunda fikir birliği oluşturma
  • Kendilerine öz eleştiri yapabilme ve bir yönlendirmeye gerek duymadan çatışmalarını yönetme
  • Bağlılıklarını gösterme
  • Daha büyük sorumluluklar için cesaret kazanma
  • Takım üyesi olarak tanınma ve takdir edilme

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir