Verimlilik Artırma Teknikleri

Verimlilik artırma teknikleri, çoğunlukla bilgi toplama ve iş etkinliğini artırma amacına yöneliktir. İki kısımda incelenebilir. Birincisi teknik yaklaşımdır; mühendislik teknikleri ve ekonomik analiz yönünden verimlilik artırmayı amaçlar. Diğer kısım ise insan açısından yaklaşımdır, örgüt davranışlarını ve iletişimlerini inceleyerek verimlilik artırılır.

Bu yazımızda mühendislik teknikleri ve ekonomik yönden verimlilik artırma yöntemlerini inceleyeceğiz.

  • İş Etüdü

İnsanların ve makinelerin çalışmasını incelemek ve verimi etkileyen faktörleri belirlemek için iki grup teknik kullanılır, bunlar metot etüdü ve iş ölçümüdür.

  • İş Basitleştirme

İşi bilfiil yapan kişinin onu en iyi geliştirebilecek kişi olduğu anlayışı üzerinden temellendirilir. Çalışanları işlerini nasıl geliştirebileceği konusunda teşvik edilir ve gerekli eğitim sağlanır.

  • Pareto Analizi

Genellikle 80/20 kuralı olarak adlandırılan ve sonucun yüzde 80’inin harcanan çabanın yüzde 20’si ile ortaya çıktığı ilkesi dikkati çeker.

  • Tam Zamanında Üretim (JİT)

Gerekli birimlerin, gerekli miktarda ve gerekli zamanda üretilmesidir. Stok maliyetini en aza indirir ve hassas bir kapasite planlaması gerektirir.

  • Değer Analizi

Atıkların ve israfların azaltılması yolu ile verimliliğin artırılmasını amaçlar.

  • Maliyet-Fayda Analizi

Doğrudan para cinsinden ölçülemeyecek fayda ve maliyetleri hesaba katarak, verimli bir projenin faydalarının maliyetlerine oranını belirlemede kullanılan bir tekniktir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir